Spara upp till 70% på "

Belysning

"
DE BÄSTA ERBJUDANDEN
Strömshaga Fotogenlampa Elvira Brun Liten
Strömshaga Fotogenlampa Elvira Brun Liten

Elegant fotogenlampa i vackert brunt räfflat glas och mässingsbrännare, inklusive en veke. Lampanär tillverkad av 50-60% återvunnet glas ochpassar med veke artikelnummer 116210 samtbrännarerörmed artikelnummer 139420G eller 121800G. Använd gärna tillsammans med Strömshagas lampolja (artikelnummer 100001), säljs separat. BRUKSANVISNING: För att fylla med lampolja samt tända lampan: Fotogenlampan skall vara släckt och kall vid påfyllning. - Ta bort brännarröret och skruva av brännaren. - Fyll på lampolja, ca 2/3 av behållaren. Använd gärna en tratt för mindre spill. - Skruva på brännaren igen och låt veken dra 20-30 minuter så veken blir blöt. - Tänd lampan och justera lågan så att den inte blir för hög genom att skruva upp eller ner veken - Sätt tillbaka brännarröret Obs ! Brännareröret kan behöva justeras för att hamna rakt. När glaset är rakt används metallklämmorna på brännaren för att stabilisera. För att släcka lampan: Släck fotogenlampan genom att blåsa ut lågan eller skruva ner veken. Byta veke: Den gamla veken dras ut underifrån och den nya förs in underifrån och skruvas upp till rätt höjd. Att tänka på: Vid tänd lampa är brännarröret väldigt varmt. Placera lampan på ett plant underlag och ej nära brännbart material. Lämna även fritt ovanför lampan, minst 1 meter. Lampan är en primär ljuskälla och inte dekoration, ha lampan under uppsikt och utom räckhåll för barn och husdjur. Lampolja är mycket giftigt att få i sig. Vid förtäring, även mycket små mängder eller genom att suga på veken,framkalla INTE kräkning utan kontakta Gitfinformationscentralen och läkare. Fotogenlampor var den vanligaste typen av lampa i Sverige från slutet av 1800-talet och en bit in på 1900-talet, då elektriskt ljus blev allmänt förekommande.Våra fotogenlampor är ljuskällor framtagna i syfte att belysaplatser där det inte finns elektricitet.Såsom på mindrebåtar, ifritidshusoch på balkonger/altaner. Fotogenlampor kan också komma till användning vidströmavbrottdå de ger ett mycket bra ljus. (Läs medföljande bruksanvisning innan lampan tas i bruk)

Läs mer