Spara upp till 70% på "

Filmer

"
DE BÄSTA ERBJUDANDEN
Rävlock 2- Nyckeln till framgång
Rävlock 2- Nyckeln till framgång

I den här filmen ligger fokus på de två faktorer som kanske är viktigare än något annat för den som vill lyckas med lockjakten på räv: Att välja rätt tillfälle och att välja rätt pass för just det tillfället. Beskrivning: När alla förhållanden är rätt är räven lätt att locka in. Men om tiden på säsongen eller dygnet är fel, eller om väder eller före är ogynnsamma, kan samma räv vara så gott som ointresserad. Därför är valet av tillfälle avgörande för hur bra lockjakt man kan förvänta sig. Den här filmen är inspelad under en rad jakter i Norrland och Mellansverige, med en liten avstickare till Tyskland. Tack vare det kan vi visa hur olika rävar kan reagera på lock beroende på exempelvis årstid, väder eller snödjup, men även beroende på kön och ålder. Beroende på förutsättningarna gjorde vi förstås olika passval. Ibland blev det rätt, ibland blev det fel. Vi kommer att visa exempel på båda. Faktum är att vi i den här filmen visar något fler skrämda och bommade rävar än vi kanske skulle ha önskat, men val av tillfälle och val av pass är inga enkla saker. Visar man bara godbitarna är det lätt att underskatta svårigheterna. Så vi visar misslyckandena och förklarar varför de hände! Naturligtvis skjuter vi också räv. Och den här gången har vi dessutom fått in två rävar i åtskilliga pass. Men hur det går för dem, det får du se i filmen!

Läs mer
Cold Steel Warriors Edge Collection
Cold Steel Warriors Edge Collection

As many of you know, I am not enamored with the oft repeated saying: "If you get in a knife fight, expect to be cut." The reason is that this saying condemns even the highly skilled knife fighter to be wounded, disfigured, disabled or even killed if ever forced to put his training with a blade to the test. This is why for the past ten years, I have spent an enormous amount of time in full contact sparring with my training partners to develop a knife fighting method that allows the properly trained fighter to vanquish his enemy with minimal risk of being cut or stabbed in the process. During this developmental period I have borrowed heavily from Western Fencing, and Filipino Martial Arts, including Lameco Escrima, Japanese Ken Jitsu, and Western Boxing as well. I have even added techniques and methods that are entirely my own. The result of this effort is a knife fighting method which stresses the avoidance of close range in favor of long range techniques aided by footwork, rhythm, timing, speed and superior tactics and strategy. Recognizing that many of my customers can't attend our seminars on this subject, I have condensed our basic course onto 3 DVD's so you can now study, and train in the comfort and convenience of your own home. What's more, I guarantee that if you study them faithfully and practice diligently with a training partner you will gain the skill and ability necessary to give you a huge advantage if ever forced to defend your life or a loved one's with a fighting knife. Lynn C. Thompson, President, Cold Steel, Inc. THE WARRIOR'S EDGE DISC CONTENTS Disc One: 1 hour 52 minutes Volume 1,Introduction to Long Range Knife Fighting: Subjects covered will be three ranges of knife fighting, and the types of knives you may encounter and demonstrations of their cutting and piercing power. Other topics include, how knives may concealed, how to make a Cold Steel® style training knife, why your knife must be strong and sharp, and how to grip the fighting knife. Volume 2, On Guard Stance & Footwork: This tape teaches the clock concept, our basic on guard stance, common mistakes made in assuming the fighting stance, and footwork, including forward, backward, lateral, diagonal, and circular movement as well as the replacement step, lunge, flechè and leaping attack. This is an absolute must have DVD as there are no knife fighters of any consequence out there who don’t possess superior footwork. Disc Two: 3 hours 18 minutes Volume 3, Thrusts & Slashes: How to use the point of your fighting knife to execute the rake, speed jab, power stab, and épée thrust as well as elliptical and circular stabbing methods. Also taught on this volume will be how to use the edge of your knife to slash cut, chop, hack, snap cut and vertical whip as well as the 12 angles of attack. Volume 4, Defense: How to use defensive footwork, defend against attacks on your knife hand, evasion patterns and techniques, parrying, stop hitting, counter slashing and stabbing and...

Läs mer